Galeria - ROD 1 Maja

Przejdź do treści


Domek – Świetlica

Na Walnym Zebraniu w 2013 roku podjęliśmy uchwałę o budowie domku, który miałby pełnić rolę świetlicy. Oprócz tego, zarządom przybywa coraz to więcej dokumentacji, więc decyzja o budowie była jak najbardziej zasadna. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem terenu oraz dokumentacji w przeprowadzonym przetargu wyłoniona została firma „WYROBY Z DREWNA” z Ujsoł. Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne, prace zostały wykonane na przełomie 2013 i 2014 roku.

Wróć do spisu treści