Historia - ROD 1 Maja

Przejdź do treści

ROD 1 Maja - krótka historia powstania ogrodu. 
W 1961 roku pracownicy kopalni Bolesław Śmiały zwrócili się do Rady Zakładowej Kopalni Bolesław Śmiały z wnioskiem o utworzenie POD – Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Dyrekcja kopalni wyznaczyła teren przy ul. Pstrowskiego oraz ul. projektowanej – obecnie Staszica na urządzenie ogrodu. Teren został podzielony na działki po około 200m2 na którym powstało 60 działek. 17 września 1962 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach zatwierdza w/w lokalizację. W roku 1966 opracowano projekt powiększenie ogrodu o II i III etap. Drugi etap został zrealizowany i ogród został powiększony dodatkowo o 20 działek. Trzeci etap nie został zrealizowany a w miejscu tym dziś usytuowany jest budynek wielomieszkaniowy - Staszica 19. Równolegle z rozbudową ogrodu przy ul. Pstrowskiego w 1966 roku powstaje drugi POD przy szybie Waleska w Wyrach jako pole nr.2 W uzasadnieniu pisze: „ planowana budowa ogródków działkowych ma na celu zaspokojenie potrzeb pracowników Kopalni Bolesław Śmiały mieszkających w pobliżu tego teren ”. Teren podzielono na 42 działki po 400m2. Pierwszym prezesem POD 1 Maja był Pan Stefan Fijas. Kolejnymi prezesami byli Pan Sylwester Jegła oraz Pan Włodzimierz Siedlis. Od 10 lat prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest Pan Edmund Pucher. Na dzień dzisiejszy ROD 1 Maja to 125 działek na których pracuje 216 działkowców. W tym czasie zostały zrealizowane znaczące inwestycje na obydwu ogrodach takie jak: nowe instalacje wodociągowe, instalacje elektryczne, ogrodzenia ogrodów, alejki ogrodowe z puzzli, dom działkowca z wiatą i wiele innych. Koszty tych inwestycji w znacznym stopniu pokrywają działkowcy, jednak znaczącą pomocą są dofinansowania z PZD w Katowicach oraz Urzędu Miasta w Łaziskach Górnych.Decyzja o lokalizacji Ogrodu Działkowego

Wróć do spisu treści