Galeria - ROD 1 Maja

Przejdź do treści


SIEĆ ENERGETYCZNA

W kwietniu 2011 roku na Walnym Zebraniu ROD 1 Maja podjęliśmy uchwałę o budowie nowej sieci energetycznej na ogrodzie. Stara sieć o mocy 22KW była już w bardzo złym stanie technicznym. Energia była dostarczana za pośrednictwem kabli napowietrznych zawieszonych na stalowych wysięgnikach zamocowanych na altanach. Słaby stan izolacji kabli, cienki przekrój przewodów przy większym obciążeniu powodowało częste wyłączanie energii. Projekt nowej sieci został ukończony w czerwcu 2011roku. Do końca grudnia zostały ułożone w ziemi główne kable zasilające na wszystkich alejkach ogrodu. W roku 2012 były prowadzone prace związane z montażem szaf przyłączeniowo – licznikowych, układaniem kabli łączących poszczególne altanki oraz wykonaniem nowego przyłącza o mocy 39KW. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów 17-12-2013r została podpisana umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej z TAURON Polska Energia. Cała sieć w sposób profesjonalny została wykonana przez firmę „Virman” z Łazisk Górnych i z całą odpowiedzialnością polecamy ją wszystkim zainteresowanym.

Wróć do spisu treści